Dr.Öğr.Üyesi
Fatma Gamze BOZKURT
Birim
İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü